Uždaryti

Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Didma“ veikia nuo 1993 metų.
Šiuo metu bendrovės pagrindinė veikla yra šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, katilinių statyba bei modernizavimas, šilumos sistemų aptarnavimas, komercinio, gamybinio nekilnojamo turto nuoma.
Bendrovei yra išduoti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatai suteikiantys teisę „Eksploatuoti šilumos įrenginius bei turbinas“, „Eksploatuoti elektros įrenginius“, „Eksploatuoti suskystintų naftos dujų įrenginius“, Valstybinės įmonės statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę būti ypatingo statinio rangovu.


Misija
● patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis aprūpinti vartotojus tiekiama šiluma ir karštu vandeniu,
● teikti aukščiausio lygio paslaugas užsakovams.
Vizija
● būti inovatyvia Bendrove, naudojančia pažangias technologijas, garantuojančia kokybę, sutartus darbų atlikimo terminus.
Vertybės
● atsakomybė prieš vartotojus už patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą,
● aukšta darbuotojų kvalifikacija, leidžianti pasiekti aukščiausius efektyvumo rodiklius,
● kompetencija, komandinis darbas, lankstumas ir dinamiškumas.

ES parama šilumos tiekimo tinklų plėtros projektui
04.3.2-LVPA-K-102-04-0008

Projekto vykdytojas UAB „Didma“
Projekto pavadinimas  ,,Šilumos tinklų sužiedinimas tarp Ežero katilinės ir Palmių katilinės Jungėnuose“.
Įgyvendinimo vieta Kalvarijos sav., Jungėnai
ES Sanglaudos fondo paramos suma 44 554,40 Eur
Projekto vertė 89 108,80 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.

Įgyvendinant projektą ,,Šilumos tinklų sužiedinimas tarp Ežero katilinės ir Palmių katilinės Jungėnuose“, planuojama nutiesti apie 350 m. naują šilumos trasą siekiant padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir vartotojų skaičių Kalvarijos sav., Jungėnuose.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

didma.lt © 2024