Uždaryti

Vanduo ir nuotėkos

UAB „Didma“ tiekia geriamą vandenį ir teikia nuotėkų šalinimo paslaugą gyventojams ir įmonėms adresu Linkavičių kaimas, Guostagalio sen., Pakruojo raj.
Įmonė nuolatos tikrina geriamojo vandens kokybę, atlieka periodinius tyrimus siekiant užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą vartotojams.
Šioje gyvenvietėje įrengti nuotėkų valymo įrengimai nuolatos tvarkomi, siekiant tausoti gamtą ir užtikrinti tinkamą nuotėkų valymo įrengimų darbą.

UAB „Didma“ nuo 2023 m. rugpjūčio 5 d. nebeteiks geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Linkuvos socialinės globos namams ir šalia esantiems daugiabučių namų gyventojams adresu Linkaičių k. 12, Guostagalio sen., Pakruojo r. sav.. Visos pareigos, teisės ir turtas, susijęs su minėtų paslaugų teikimu, bus grąžintas Linkuvos socialinės globos namams.

Paslaugų tarifų kainos nuo 2022-07-01
Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas
2022 m. metiniai cheminių vandens tyrimų rezultatai
2022 m. II ketv. vandens tyrimų po filtrų rezultatai
2022 m. III ketv. vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai
2022 m. III ketv. nuotėkų valymo tyrimų rezultatai
Vandens tiekimo tipinė sutartis
Ataskaita apie faktinius pastebėjimus
2021 m. UAB „Didma“ audito išvada
2021 m. UAB „Didma“ balansas ir pelno – nuostolio ataskaita su aiškinamuoju raštu
Forma 1, Forma 2, Forma 3, Forma 4, Forma 5, Forma 6,
Forma 7, Forma 8, Forma 9, Forma 10, Forma 11, Forma 12.

Įvykus vandentiekio avarijai prašome kreiptis tel. Nr. 8-656 74729.
Pakruojo rajone nuotėkų transportavimo paslaugą atlieka UAB „Pakruojo vandentiekis“, adresas: Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis, tel. 8-421 61229.

didma.lt © 2024