Uždaryti

Vanduo ir nuotėkos

UAB „Didma“ tiekia geriamą vandenį ir teikia nuotėkų šalinimo paslaugą gyventojams ir įmonėms adresu Linkavičių kaimas, Guostagalio sen., Pakruojo raj.
Įmonė nuolatos tikrina geriamojo vandens kokybę, atlieka periodinius tyrimus siekiant užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą vartotojams.
Šioje gyvenvietėje įrengti nuotėkų valymo įrengimai nuolatos tvarkomi, siekiant tausoti gamtą ir užtikrinti tinkamą nuotėkų valymo įrengimų darbą.

Paslaugų tarifų kainos nuo 2022-07-01
Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas
2021 m. metiniai cheminių vandens tyrimų rezultatai
2021 m. III ketv. vandens tyrimų po filtrų rezultatai
2021 m. III ketv. vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai
2021 m. III ketv. nuotėkų valymo tyrimų rezultatai
Vandens tiekimo tipinė sutartis
Ataskaita apie faktinius pastebėjimus
2020 m. UAB „Didma“ audito išvada
2020 m. UAB „Didma“ balansas ir pelno – nuostolio ataskaita su aiškinamuoju raštu
Forma 1, Forma 2, Forma 3, Forma 4, Forma 5, Forma 6,
Forma 7, Forma 8, Forma 9, Forma 10, Forma 11.

Įvykus vandentiekio avarijai prašome kreiptis tel. Nr. 8-656 74729.
Pakruojo rajone nuotėkų transportavimo paslaugą atlieka UAB „Pakruojo vandentiekis“, adresas: Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis, tel. 8-421 61229.

didma.lt © 2022