Uždaryti

Vanduo ir nuotėkos

UAB „Didma“ tiekia geriamą vandenį ir teikia nuotėkų šalinimo paslaugą gyventojams ir įmonėms adresu Linkavičių kaimas, Guostagalio sen., Pakruojo raj.
Įmonė nuolatos tikrina geriamojo vandens kokybę, atlieka periodinius tyrimus siekiant užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą vartotojams.
Šioje gyvenvietėje įrengti nuotėkų valymo įrengimai nuolatos tvarkomi, siekiant tausoti gamtą ir užtikrinti tinkamą nuotėkų valymo įrengimų darbą.

Paslaugų tarifų kainos nuo 2020-05-01
Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas
2019 m. III ketv. vandens tyrimų rezultatai
2019 m. III ketv. nuotėkų valymo tyrimų rezultatai
2018 m. ataskaitinio laikotarpio technologiniai rodikliai
Vandens tiekimo tipinė sutartis
2018 m. UAB „Didma“ reguliuojamos veiklos audito išvada
2018 m. UAB „Didma“ audito išvada
2018 m. UAB „Didma“ balansas ir pelno – nuostolio ataskaita su auditoriaus aiškinamuoju raštu
Forma 1, Forma 2, Forma 3, Forma 4, Forma 5, Forma 6,
Forma 7, Forma 8, Forma 9, Forma 10, Forma 11, Forma 12,
Forma 13, Forma 14, Forma 15, Forma 16.

Įvykus vandentiekio avarijai prašome kreiptis tel. Nr. 8-656 74729.
Pakruojo rajone nuotėkų transportavimo paslaugą atlieka UAB „Pakruojo vandentiekis“, adresas: Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis, tel. 8-421 61229.

didma.lt © 2020