Uždaryti

Šilumos ūkio rekonstrukcija Rangovo lėšomis

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Su Jurbarko rajono savivaldybe pasirašyta Koncesijos sutartis. Investavome savo lėšas į šios savivaldybės Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos-kultūros centro ir vaikų darželio katilinių bei suskystintų naftos dujų saugyklos įrengimą. Atlikome šildymo sistemos, patalpų, langų keitimo ir stogo remonto darbus.

Kalvarijos savivaldybė

Su Kalvarijos savivaldybe pasirašyta Koncesijos sutartis, investavome savo lėšas į šios savivaldybės šilumos trasų, esamų katilinių rekonstrukciją, naujų katilinių statybą. Esamus anglimi kūrenamus katilus pakeitėme į biokuru kūrenamus katilus.

Socialinės globos namai

Daugelis socialinės globos namų patikėjo savo šilumos ūkio rekonstrukciją ir modernizavimą mūsų įmonei. Esame sudarę ilgalaikes šilumos tiekimo sutartis, pagal poreikį investavome į socialinės globos namų šilumos ūkio modernizavimą, katilų keitimą bei automatizavimą. Privalumas – socialinės globos namams nereikėjo sukaupti nuosavų lėšų pasenusio šilumos ūkio atnaujinimui, tuo pasinaudojo Didvyžių socialinės globos namai, Ilguvos socialinės globos namai, Stonaičių socialinės globos namai, Suvalkijos socialinės globos namai, Kalvarijos socialinės globos namai, Linkuvos socialinės globos namai.

didma.lt © 2024