Uždaryti

Servisas

Katilinės

Atliekame pramoninių ir buitinių katilinių techninį aptarnavimą bei katilinių įrenginių remontą. Sudaromos sutartys vienkartinei, periodinei, nuolatinei techninei priežiūrai ir remontui. Mūsų įmonės serviso specialistai atlieka:
● Garantinį ir pogarantinį remontą;
● Techninį aptarnavimą;
● Derinimą ir parametrų tikrinimą prietaisais;
● Katilinių priežiūrą;
● Konsultuoja;
● Automatikos montavimo, derinimo, paleidimo ir priežiūros darbus;
● Skysto, dujų, kieto kuro degiklių remonto ir priežiūros darbus.

Šiluminės trasos

Kvalifikuoti įmonės darbuotojai turintys reikiamą įrangą, gali skubiai atlikti šiluminės trasos remonto darbus. Sudaromos ilgalaikės šilumos trasų priežiūros bei remonto sutartys.

Pastatų šiluminių mazgų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Mūsų įmonės kvalifikuotas personalas yra atestuotas ir gali prižiūrėti šilumos ir karšto vandens sistemas bei atlikti darbus nurodytus ,,Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše“, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.1-229.
Dėl jūsų objekto priežiūros darbų sutarties sudarymo turite kreiptis nurodytu el. paštu didma@didma.lt arba tel. Nr. 8-685 00303.

Vandentiekio ir nuotėkų tinklų priežiūra

Mūsų įmonės specialistai periodiškai atlieka profilaktinius vandentiekio ir nuotėkų sistemų patikrinimus, vykdo techninės būklės analizę, šalina atsiradusius gedimus, kas leidžia išsaugoti nekilnojamo turto finansinę vertę, sumažina gedimų ir avarijų riziką. Atliekami darbai:

● Vandens tiekimo sistemos įvadinio mazgo, vamzdynų ir armatūros apžiūra;
● Įvadinių vandens skaitiklių apžiūra, jų plombavimo ir patikrų galiojimo tikrinimas;
● Duomenų apie šalto vandens suvartojimą surinkimas iš bendro naudojimo patalpų apskaitos prietaisų;
● Fekalinės ir lietaus kanalizacijos šulinių priežiūra;
● Nuotėkų sistemų, naftos produktų gaudyklių priežiūra.

didma.lt © 2023