Kabelinė produkcija
UAB Didma prekiauja šiais instaliaciniais laidais ir kabeliais: DY, DYc, LgY, LgYc, LY, LYc, YDY, YDYp, YDYt, OMY, OMYp, OWY, YKY, YStY, YKSY.
DY DYc
Vienagysliai laidai su PVC izoliacija Vienagysliai laidai su šilumai atsparia PVC izoliacija
LgY LgYc
Vienagysliai daugiavieliai laidai su PVC izoliacija Vienagysliai daugiavieliai laidai su šilumai atsparia PVC izoliacija
LY LYc
Vienagysliai daugiavieliai laidai su PVC izoliacija Vienagysliai daugiavieliai laidai su šilumai atsparia PVC izoliacija
YDY YDYp
YDYt OMY
OMYp OWY
YKY YStY
YKSY