Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė “Didma” įregistruota 1993 rugsėjo 16 d. ir veikia buvusios bandomosios technologinės įrengimų gamyklos bazėje. Šiuo metu bendrovė dirba elektroenergetikos, šiluminės energijos gamybos ir tiekimo srityse. Bendrovės veikla yra didmeninė prekyba kabeliais ir laidais, elektrotechniniais įrengimais, šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, mechaninis metalų apdirbimas ir nestandartinių įrenginių bei konstrukcijų gamyba.

ES parama šilumos tiekimo tinklų plėtros projektui


04.3.2-LVVPA-K-102-04-0008

Projekto vykdytojas

UAB „Didma“

Projekto pavadinimas

,,Šilumos tinklų sužiedinimas tarp Ežero katilinės ir Palmių katilinės Jungėnuose“ .

Įgyvendinimo vieta

Kalvarijos sav., Jungėnai

ES Sanglaudos fondo paramos suma

44 554,40 Eur

Projekto vertė

89108,80. Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė

2018–2020 m.

Įgyvendinant projektą ,,Šilumos tinklų sužiedinimas tarp Ežero katilinės ir Palmių katilinės Jungėnuose“, planuojama nutiesti apie 350 m. naują šilumos trasą siekiant padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir vartotojų skaičių Kalvarijos sav., Jungėnuose.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".